Shopping Cart

Ostukorvis tooteid ei ole

Kivide kulunorm

Kivide kulunorm sõltub tehasest ehk sõelumise tehnoloogiast, samuti võib kulunorm partiide lõikes mingil määral kõikuda.
Samuti sõltub kulunorm kasutusotstarbest. Et saada võrreldavaid andmeid, oleme alltoodud tabelis kasutanud kõikide kivide puhul sama metoodikat ja arvestanud välja aritmeetilise keskmise. Metoodikal oleme kasutanud 1×1 meetrist aluspinda ja asetanud kivid ökonoomselt niiviisi, et ei jää ühtegi kohta, kust aluspind välja paistaks.


Peab aga arvestama järgmiste asjaoludega:

√Kui kivihaljastus asub põhivaateväljast eemal, siis võib kulunorm olla ca 25% väiksem, kuna “augud” ei ole eemalt nähtavad.

√Kui kivide peal on ka kõndimist või on suisa tegu sõiduteega, siis on kulunorm oluliselt suurem.

√Kui tegu on kallakuga siis võiks arvestada +10% iga kaldenurga 10 kraadiga.

√Kui kasutatakse killustikuresti, siis kihi paksuse määrab killustikuresti sügavus, samas rest ise vähendab kulu.

Mida suurem fraktsioon, seda suurem on ka kulunorm, kuna suurema kivi puhul on ka “augud” suuremad ning suure kivi puhul on automaatselt ka kihi paksus kõrgem. Kasutada saab kavalust, et põhitooteks ostetakse suurem fraktsioon ja “aukude” täitmiseks võetakse väiksemat fraktsiooni sama sorti kivid.

Kulunormide tabel
FraktsioonKulu kgKihi paksus cm
KILLUSTIK JA LOODUSKIVI
3/8201,5
6-8/12242
8-10/15-16262
12/16282
12/18282,5
12-15/22-25333
16/22363,5
16/32383,5
20/30383,5
20/40403,5
22/32554
25/40554
30/60605,5
40/60807
KILTKIVI
5/30151
30/60444
40/60605